top
Image Alt

Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym

Śmierć jest zdarzeniem, które zazwyczaj przychodzi niespodziewanie i mało kto w tym czasie posiada wiedzę odnośnie niezbędnych dokumentów potrzebnych do zorganizowania pogrzebu. Warto dowiedzieć się jakie dokumenty są niezbędne do organizacji ostatniego pożegnania. Jeśli nie dysponują Państwo jakimś dokumentem, w naszym biurze otrzymacie kompleksową informacje i pomoc w jego pozyskaniu. Lista dokumentów, które należy w miarę możliwości zabrać do zakładu pogrzebowego znajduje się poniżej.

1.Karta Zgonu

Najważniejszym dokumentem, który należy przedstawić jest karta zgonu. Karta zgonu zazwyczaj wystawiane jest przez lekarza, który stwierdzi zgon lub przez szpital, w którym znajdywała się osoba zmarła. Karta zgonu jest obowiązkowym dokumentem po otrzymaniu, którego następuje rozpoczęcie całej procedury pochówku. Karta zgonu składa się z dwóch części, pierwsza z nich wymagana jest do rejestracji zgonu, a druga dla administracji cmentarza.

 2. Akt zgonu

Akt zgonu jest również niezbędnym dokumentem, który wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, odpowiedni dla miejsca zgonu. W celu wyrobienia aktu zgonu należy okazać kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby, która podejmuje się organizacji pochówku. Wniosek aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie i od ręki. Okazany dowód osoby zmarłej jest natychmiast unieważniany.

3.Zaświadczenie o zatrudnieniu lub legitymacja emeryta/rencisty

Wśród niezbędnych dokumentów do organizacji pochówku jest zaświadczenie o zatrudnieniu, które musi obowiązkowo wydać pracodawca, które następnie należy okazać w zakładzie pogrzebowym. Jeśli osoba zmarła nie była osobą pracującą należy przedstawić legitymację emeryta lub rencisty.

4.Pozostałe dokumenty

Niezbędnym dokumentem jest okazanie zaświadczenia z parafii, jeśli uroczystość pożegnalna odbywa się poza parafią osoby zmarłej. W niektórych zakładach pogrzebowych zdarza się, iż potrzebne będzie dokument potwierdzający pokrewieństwo między osobą zmarłą o wnioskodawcą oraz dowód osobisty współmałżonka zmarłej osoby. Pamiętajmy o zabraniu własnego dowodu osobistego oraz dowodu osoby zmarłej.