top
Image Alt

Pogrzeby osób zmarłych na COVID-19

pogrzeby zmarłych na Covid

Zakład Pogrzebowy Credo, który oferuje swoje usługi funeralne na terenie Sopotu i Sopotu pragnie wyrazić szczere kondolencje wobec wszystkich rodzin, które straciły ukochane osoby w wyniku pandemii. Zdając sobie sprawę, jak wyjątkowo trudnym czasem jest organizacja pogrzebu, zakład pogrzebowy Credo pragnie zapewnić Państwa, że pogrzeby zostają zorganizowane również dla osób zmarłych na COVID-19. Każdy pochówek przeprowadzony zostanie zgodnie z oczekiwaniami i wymogami rodziny zmarłego.

Pracownicy zakładu zostali w pełni przeszkoleni, aby przy organizacji pochówku zachować niezbędne bezpieczeństwo dla siebie oraz osób, które będę uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu. W związku z powyższym zakład Credo gwarantuje Państwu, że ciało zostanie przeniesione do chłodni z każdego miejsca, w którym doszło do śmierci. Zakład Credo troszczy się o wszystkie rodziny w żałobie, dlatego niezależnie od przyczyny zgonu, to zawsze rodzina decyduje o tym, czy pogrzeb odbędzie się z trumną, czy urną.

Zakład pogrzebowy Credo zdaje sobie sprawę z tego, jak wyjątkowo ciężka jest strata ukochanej osoby w epidemii. Dlatego właśnie pracownicy nie pozostawiają nikogo, kto pragnie godnie pożegnać swojego bliskiego. Każdy pogrzeb zostanie zorganizowany z należytym szacunkiem, na jaki zasługuje Państwa bliski.