top
Image Alt

Testament – co warto o nim wiedzieć?

testament

Testament jest dokumentem, który spisuje osoba pragnąca rozdysponować swoim majątkiem po swojej śmierci. Bardzo często testament spisuje się w sytuacji, kiedy majątek ma zostać rozdzielony między najbliższych lub dana kwota ma być przelana na fundacje charytatywne. Dzięki temu można uniknąć wielu nieporozumień i sprzeczek między bliskimi.

Testament – kto może spisać?

Testament ma prawo spisać każda osoba, która pozostaje świadoma oraz ma pełne prawo do decydowania o swoim majątku. W przypadku kiedy dokument jest sporządzony przez osobę ubezwłasnowolnioną lub taką, która w wyniku choroby straciła umiejętność czytania i pisania, testament nie będzie ważny.

Testament spisany samodzielnie

Testament można spisać na kilka sposobów, m.in. samodzielnie na kartce papieru. Ważne, aby ostatnia wola była zapisana czytelnie, a kartki zostały ponumerowane. Nie należy zapominać o dacie spisania takiego dokumentu. Zgodnie z prawem zachowku, najbliższa rodzina zawsze otrzymuje część majątku. Dlatego pominięcie w testamencie najbliższych członków rodziny nie sprawi, że nie uzyskają oni spadku po śmierci testatora. Wyjątek stanowi wydziedziczenie.

Spisanie testamentu u notariusza

Spisanie testamentu u notariusza jest uważane za jedną z najbezpieczniejszych opcji. Dokument bowiem w takiej sytuacji zostaje u notariusza, który odczyta go rodzinie dopiero po śmierci testatora. Warto zaznaczyć, że każdy testament musi zostać wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów.

Testament to odpowiednie rozwiązanie w przypadku, kiedy rodzina jest liczna, lub kiedy dochodzi do częstych nieporozumień. Jasne określenie ostatniej woli Zmarłego pozwoli ograniczyć nieporozumienia i stres rodzinie.