top
Image Alt

Opieka nad grobami

Zadbany i czysty pomnik jest wyrazem naszej pamięci o Zmarłym. Bardzo ważna jest regularność w wykonywaniu tego zadania, gdyż często zmieniające się warunki pogodowe wpływają na uszkodzenia i trudne zabrudzenia pomnika. Niestety nie każda osoba ma możliwość osobistego zadbania o grób bliskiej osoby. Powodem tego jest fakt, że wiele osób w wyniku wieku, choroby lub odległego miejsca zamieszkania ma utrudnioną możliwość częstych odwiedzin cmentarza – dlatego nasz zakład pogrzebowy Credo oferuje kompleksową pomoc w opiece nad grobami dla mieszkańców Sopotu i Sopotu. 

 

opieka nad grobami

 

Doświadczony pracownik uprzątnie z grobu stare kwiaty i znicze, wyczyści nagrobek, zagrabi liście i oczyści miejsce dookoła pomnika. Na prośbę klienta istnieje możliwość posadzenia kwiatów lub wysypania ozdobnego grysu dookoła nagrobka. Każda usługa następnie zostaje sfotografowana i przesłana w postaci fotorelacji drogą mailową lub poprzez SMS. Dzięki temu każdy klient może mieć pewność, że wszystko zostało wykonane prawidłowo.