top
Image Alt

Kremacje

Kremacja jako forma pochówku staje się w ostatnich latach coraz częściej stosowaną praktyką, także na Pomorzu. Jej wybór przez zmarłego lub przez jego rodzinę motywowany jest względami ekonomicznymi, ekologicznymi, światopoglądowymi oraz praktycznymi – zwłaszcza ze względu na coraz mniejszą ilość dostępnych miejsc grzebalnych. W przypadku kremacji bowiem istnieje możliwość dochowania trumny z prochami zmarłego do istniejącego już grobu albo też umieszczenie urny w niszy kolumbarium. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób przedkłada kremację nad zwykły pochówek.

 

kremacja

 

Pogrzeb z uprzednią kremacją nie różni się – zwłaszcza w ostatnim jego etapie – od pogrzebu tradycyjnego czyli z trumną. Uroczystości pogrzebowe bowiem, w których ceremonia ostatniego pożegnania odbywa się w obecności urny, są bardzo podobne i przebiegają według tego samego rytuału.

Zakład Pogrzebowy Credo z Sopotu oferuje Państwu wszechstronną pomoc w organizacji pochówku, z którym wiąże się kremacja. Czerpiąc z naszego wieloletniego doświadczenia jesteśmy gotowi udzielić porady i wsparcia, a także podjąć się kompleksowego przygotowania uroczystości pogrzebowych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub – po wcześniejszych ustaleniach – do kontaktu osobistego.